Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Kyrkor

Objekt:
Älvsåker kyrka
Tidsperiod:
Höst 2020 - vår 2021
Område:
Kungsbacka
Beskrivning:

Konservering av bemålad inredning och arkitekturbundna objekt, bland annat tunnvälvt tak, väggar, läktarbarriär etc.

Objekt:
Kareby kyrka
Tidsperiod:
2019 september 2019 - januari 2020
Område:
Kungälv
Beskrivning:
Objekt:
Östra kapellet, Östra kyrkogården
Tidsperiod:
2019 maj - oktober
Område:
Göteborg
Beskrivning:
Objekt:
Sankt Olof kyrka, Falköping
Tidsperiod:
2018 september 2018 - mars 2019
Område:
Falköping
Beskrivning:
Objekt:
Hjärtum kyrka
Tidsperiod:
höst 2017 - mars 2018
Område:
Lilla Edet
Beskrivning:

Konservering restaurering av bemålade och förgyllda objekt som altaruppsats, predikstol, läktarbarriär etc.

Objekt:
Beateberg kyrka
Tidsperiod:
sommar-senhöst 2017
Område:
Göteborg
Beskrivning:

Konservering av objekt ut bruk som förvaras i Beateberg kyrka. Delar av äldre predikstol, altaruppsats bland annat.

Objekt:
Berghem kyrka
Tidsperiod:
2016-01 - 2016-04
Område:
Marks kommun
Beskrivning:

Konservering- och målningsarbeten av inredning, fasta inventarier och flyttbara objekt

Objekt:
Lysekils kyrka
Tidsperiod:
2015 Dec - 2016 Mars
Område:
Lysekil
Beskrivning:
Objekt:
Vård och underhållsplaner för svenska kyrkan i Göteborg
Tidsperiod:
2015-2016
Område:
Göteborg
Beskrivning:

Upprättande av vård och underhållsplaner för svenska kyrkan i Göteborg. Arbetet omfattar interiören avseende arkitekturbundna objekt och inredning.

Objekt:
Utby kyrka
Tidsperiod:
Hösten 2015
Område:
Göteborg
Beskrivning:
Objekt:
Laske-Vedum kyrka
Tidsperiod:
2015 Januari - Mars
Område:
Vara
Beskrivning:

Konservering och restaurering av flyttbara objekt och fast inredning. Ommålning och omförgyllning av altarring. Färgsättning av restaureringsmålade partier läktare och nymålning av läktarunderbyggnad.

Objekt:
Marka kyrka
Tidsperiod:
vår 2013 - vår 2014
Område:
Falköping
Beskrivning:

Framtagning och konservering av medeltida kalkmålningar som sannolikt är från runt 1200. Initialt innebar arbetet förundersökning i samband med att kyrkorummet skulle genomgå en större invändig renovering. Efter genomförd undersökning visade det sig att väggarna lokalt har ganska välbevarade medeltida målade framställningar med varierande tillstånd och omfattning. Det var visserligen känt sedan tidigare genom en titthålsundersökning att det under ett antal färglager fanns medeltida måleri, men inte alls i den omfattning som nu kommit fram. Arbetet utvecklades till att omfatta friläggning, konservering, av såväl fragment av 1700-tals målningar som målningar från omkring 1200. Delar av 1700-talsmåleriet togs ned "räddades" genom så kallad "strappo" och monterades upp på mineritskivor.

Objekt:
Caroli kyrka
Tidsperiod:
2013 slutet av april - mitten av juli
Område:
Borås
Beskrivning:

Kyrkan är uppförd 1661-1669. Konserveringsarbete på dekorerade tak och väggar utförda av Filip Månsson 1915. Taken är reveterade med vassmatta på sannolikt tidigare brädtak. Arbetet utfördes i sidoskeppens tak, väggar på arkadbågsfälten i mittskeppet och undersida valv . Arbetet innefattade i huvudsak torrengöring och retuschering-rekonstruktion av måleri på tidigare gjorda putslagningar men också putslagning och rekonstruktion av tidigare ej lagade sprickor.

Objekt:
Vara kyrkliga samfällighet
Tidsperiod:
Hösten 2012
Område:
Beskrivning:

Konserverings- och restaureringsarbete i ett urval kyrkor i Vara kyrkliga samfällighet. Urvalet baseras på resultatet av tillståndsinventering Skara stift 2006-2007. Arbetet omfattar bland annat ett antal "glömda" objekt i form av delar till äldre predikstol och altaruppsats med ursprungliga ytskikt med olika bevarandetillstånd. Arbetet skall pågå under hösten 2012.

Objekt:
Kungälv kyrka
Tidsperiod:
vår - sept 2012
Område:
Kungälv
Beskrivning:

Konserverings- och restaureringsarbeten av inredning, arkitekturbundna objekt och inventarier i Kungälv kyrka.

Objekt:
Stora Lundby Kyrka
Tidsperiod:
2012
Område:
Gråbo, Lerums kommun
Beskrivning:

Konserverings- och restaureringsarbeten av inredning, arkitekturbundna objekt och inventarier i Stora lundby kyrka.

Objekt:
Klädesholmen kyrka
Tidsperiod:
Våren 2010
Område:
Tjörn
Beskrivning:

Konservering / restaurering av fasta och lösa inventarier. Klädesholmen kyrka är från 1793 och byggd i liggtimmer.

Tidsperiod:
2010
Område:
Tranemo kommun
Beskrivning:

Konservering och restaurering av inventarier och inredning i kapellet, Torpa stenhus.

Objekt:
Konserverings- och restaureringsarbeten Vänersborg kyrka
Tidsperiod:
Höst 2010 - vår 2011
Område:
Vänersborg
Beskrivning:

Konservering och restaurering på arkitekturbunda objekt som tak och väggar i samarbete med PA Måleri samt på fast inredning och flyttbara objekt. Arbetet utfördes som sidoentreprenad.

Tidsperiod:
Perioden 2005 - 2008
Område:
Västergötland
Beskrivning:

2005 utfördes förundersökning av muralmålningar som inkluderade kartering av tillstånd och kulturhistoriska skikt och förändringar, vilket resulterade i en åtgärdsrapport. 2008 åtgärdades muralmålningarna genom rengöring, säkring av ytskikten och injektering av löst sittande puts.

Objekt:
Tidsperiod:
2000-2001
Område:
Sandhult, Västergörland
Beskrivning:

Konservering av limfärgsbemålade tak och väggar i kor och långhus.

Objekt:
Tidsperiod:
2003 - 2006
Område:
Kongsberg, Norge
Beskrivning:

Konservering och restaurering av altarvägg i flera etapper.

Objekt:
Tidsperiod:
2005
Område:
Halland
Beskrivning:

Konservering / restaurering och ommålning av interiör och inventarier.

Objekt:
Ytterby kyrka
Tidsperiod:
Februari tom mars 2012
Område:
Ytterby
Beskrivning:

Enklare konserverings- och restaureringsarbeten av inredning och inventarier Ytterby kyrka.

Objekt:
Svarttorp kyrka
Tidsperiod:
2011 - 2012
Område:
Jönköpings kommun
Beskrivning:

Konserveringsarbeten på flyttbara objekt och inredning i Svarttorp kyrka utanför Jönköping. Arbetet omfattade bland annat ett antal "glömda" objekt i form av delar till äldre predikstol och altaruppsats med ursprungliga ytskikt med olika bevarandetillstånd. Fram till nu har de varit förvarade på vinden ovanför sakristian under tämligen dåliga förvaringsbetingelser. Objekten var i mycket dåligt skick med spjälkande ytskikt, stora mängder smuts, avföring efter fladdermöss och rester efter lera och grus vilket kan tyda på tidigare utomhusliknande förvaring De glömda objekten fick en bättre förvaringsplats, flertalet objekt förvaras numera i en nytillverkad monter. Dessutom åtgärdades predikstol med intarsiaarbeten från runt 1600.

Objekt:
Horred Kyrka
Tidsperiod:
Våren 2011
Område:
Horred
Beskrivning:

Konservering av oljefärgsmålade kvaderstensimiterade väggar på puts och trä, taklist ursprungligen från 1828 samt enklare konservering av inredning. Rengöring våt metod av kraftigt nedsmutsade oljefärgsytor, konsolidering och nedfästning av färgskikt och spjälkande puts.

Objekt:
Konservering/Restaureringarbeten i Rönnäng kyrka
Tidsperiod:
vår och höst 2010
Område:
Tjörn
Beskrivning:

Konservering / restaurering av fasta och lösa inventarier. Rönnäng kyrka är från 1795 och byggd i liggtimmer.

Objekt:
Kareby och Romelanda kyrka, klimatmätning
Tidsperiod:
2010-2011
Område:
Beskrivning:

Klimatmätning i Romelanda och Kareby kyrka. Klimatmätningarna pågick under ca ett år. Relativ luftfuktighet och tempteratur mättes på två nvåer i kyrkorummen. Syftet med mätningarna var att ta fram ett underlag om klimatsituationen bl.a. med anledning av omfattande mögelangrepp.

Objekt:
Tidsperiod:
2005-2006
Område:
Västergötland
Beskrivning:

Konservering / restaurering ommålning och omförgyllning av interiör och fasta inventarier.

Objekt:
Tidsperiod:
2002, 2003
Område:
Ödeborg, Dalsland
Beskrivning:

Konservering - restaurering av altaruppsats och predikstol från 1700-talet.

Objekt:
Tidsperiod:
2008-2009
Område:
Västra Götaland
Beskrivning:

Konservering / restaurering av fasta och lösa inventarier. Vård och underhållsplan för inredning och inventarier. Ytskiktsundersökning, åtgärdsprogram.

Tidsperiod:
2006-2007
Område:
Skara stift
Beskrivning:

På uppdrag av Skara stift utfördes en tillståndsinventering på främst bemålad arkitekturbundet måleri, inredning och inventarier i samtliga Skara stifts kyrkor, sammanlagt 406 stycken, från våren 2006 till hösten 2007.

Tidsperiod:
1997-98
Område:
Göteborg
Beskrivning:

Konservering och restaurering av interiör och inventarier.

Tidsperiod:
2000 - 2003
Område:
Göteborg
Beskrivning:

2000 Konservering och restaurering av interiör och inventarier.
2003 Konservering och restaurering av altaruppsats. Ommålning och omförgyllning av arkitektur och mittscen

Objekt:
Tidsperiod:
2002
Område:
Västergötland, Göteborg
Beskrivning:

Konservering av fasta och lösa inventarier.

Objekt:
Kapellet, torpa stenhus
Tidsperiod:
2011
Område:
Tranemo kommun
Beskrivning:

Arbetet med konserverings- och restaureringsarbete av inventarier och inredning i kapellet, Torpa stenhus är avslutat. Arbetet påbörjades 2010.

Objekt:
Tidsperiod:
2009
Område:
Västra Götaland
Beskrivning:

Åtgärdsprogram, konservering och restaurering av fasta och lösa inventarier samt arkitektturbundna objekt.