K-Konservators dataverktyg

Programvaror

K-Konservator utvecklar dataprogram för konservatorer och angränsande yrkesgrupper. Det handlar bl.a. om hjälpmedel vid dokumentationsarbete och informationshantering.
I huvudsak är programvarororna utvecklade för Windowsmiljö och fungerar både på enskilda datorer men också som klient-serverlösningar.

Vi kommer efterhand att redovisa vilka produkter som finns tillgängliga. Tills vidare erbjuder vi följande program:

KDTools – Ytskiktsundersökning

Ett datorbaserat verktyg för ytskiktundersökningar, en delkomponent av KDTools.

KDTools- ytskiktundersökning (APR) är en klient-server programvara för Windows. Verktyget innehåller det mesta av det man behöver när man gör ytskiktsundersökningar (färgarkeologiska undersökningar) i fält.

Programmet går att använda på en enskild dator offline eller flera användare (klienter) mot en gemensam server med mobilt eller fast bredband. Om server saknas finns möjlighet att abonnera på k-konservators server.

En ny version 2.0 finns numera med ett flertal nyheter och förbättrad funktionalitet.

Användare och referenser:
  • K-Konservator AB (Sverige)
  • Den gamle by (Danmark)
  • NIKU (Norge)
  • Stockholms målerikonservering AB (Sverige)