Profana byggnader

Objekt: Åros gård
Tidsperiod: 1999
Område: Ulricehamns kommun
Beskrivning:
Byggnadsdokumentation av byggnad i privat ägo från tidigt 1800-tal.
Objekt: Engelbrektsskolan (Gamla flickläroverket)
Tidsperiod: 2001-2004
Område: Göteborg
Beskrivning:
Konserveringsarbetet utfördes 2004
Objekt: Götabergsgatan 11
Tidsperiod: 1998
Område: Göteborg, Vasastan
Beskrivning:
Färgdokumentation, rekonstruktion av takdekorationer och övrig bemålning i portgång.
Objekt: Hagabadet
Tidsperiod: 1996-97
Område: Göteborg
Beskrivning:
Färgdokumentation, åtgärdsprogram för restaurering och dekorationsmåleri, kontroll.
Objekt: Hagabadet
Tidsperiod: 2015-06 - 2015
Område: Göteborg
Beskrivning:
Målnings- och konservatorsarbeten i Romerska-, Curmanska badet och “Ägget”
Objekt: Konserthuset
Tidsperiod: Juli - Augusti 2017
Område: Göteborg
Beskrivning:
Konservering av konsertsalen. Arbetet bestod i rengöring, fanerlagning, kittning och retuschering av fanerad panel.
Objekt: Läckö slott
Tidsperiod: 1997
Område: Västergötland
Beskrivning:
Översiktlig inventering av samtliga rum, Läckö slott. Tillståndsinventering med en bedömning av tillstånd och åtgärder samt kulturhistorisk värdering.
Objekt: Läckö slott, klimatmätning
Tidsperiod: 1996-98
Område: Västergötland
Beskrivning:
Klimatmätning. Utförd under flera år initierat av K-KONSERVATOR på uppdrag av Statens fastighetsverk.
Objekt: Lorensbergsteatern
Tidsperiod: 1997
Område: Göteborg
Beskrivning:
Färgdokumentation, åtgärdsprogram för rekonstruktion av dekorativt måleri, i samarbete med EFS arkitekter.
Objekt: Mössebergs kurort
Tidsperiod: April - maj 2011
Område: Falköping
Beskrivning:
Limfärgsmålad dekor på puts från omkring 1900. Restaurering efter vattenskada. Fixering, retuschering och rekonstruktion. Arbetet utfördes i samarbete med Tommy Spjuth.
Objekt: Norra Hamngatan 14, Sahlgrenska huset
Tidsperiod: 2006-2007
Område: Göteborg
Beskrivning:
Förundersökning, konservering / restaurering
Objekt: Partille herrgård
Tidsperiod: 1994-95
Område: Partille kommun
Beskrivning:
Restaurering och återflyttning av bemålde väggfält från Röhsska museet till stora salen och förmaket i Partille herrgård. I samarbete med Bohusläns museum.
Objekt: Rådhuset - tillbyggnad
Tidsperiod: 2013-05 - 2014-01-29
Område: Göteborg
Beskrivning:
Invändigt och utvändigt konserveringsarbete av Asplunds tillbyggnad från 1936. Invändiga arbeten innefattade rengöring, konsolidering av konststen, rengöring, konservering av fanerad panel. Utvändiga arbeten innebar konservering av portal mot kanalen samt portal och balkong mot Gustav Adolfs torg.
Objekt: Röda kvarn
Tidsperiod: 2000
Område: Borås
Beskrivning:
Utredning, dokumentation av och åtgärdsprogram för biografen Röda kvarn från 1916.
Objekt: Röhsska museet, vävtapeter från Hökälla Säteri
Tidsperiod: hösten 2011- början av 2012
Område: Göteborg
Beskrivning:
Konservering och återuppsättning av 1700-tals vävtapeter ursprungligen tillhörande Hökälla säteri. Tapeterna skänktes till Röhsska museet 1916 och sattes upp 1918. Interiören monterades ned 1996 och har förvarats i museets magasin fram till idag. Delar av interiören konserverades och återmonterades. Rummet skall ingå i museets “backstage” – koncept och bland annat representera interiörmåleri från 1780-tal och samtidigt utgöra en “monter” för skilda utställningar.
Objekt: Sjuntorp, Högärdet
Tidsperiod: 2001-2002
Område: Västra Götalands län
Beskrivning:
Byggnadsdokumentation av byggnad i privat ägo från 1770-tal. På uppdrag av Länsstyrelsen.
Objekt: Societetshuset Marstrand
Tidsperiod: 2003-2005
Område: Marstrand
Beskrivning:
K-Konservator fick uppdraget att utföra en färgdokumentation med tillståndsbeskrivning och åtgärdsförslag av rubricerade objekt under hösten 2003. Rapporten är daterad till 2004-01-13 och ligger till grund för det konserverings – restaureringsarbete som har utförts under januari – juni 2005.
Objekt: Stadsmuseet, Utvändiga muralmålningar
Tidsperiod: Oktober 2012
Område: Göteborg
Beskrivning:
Förundersökning av spjälkande ytputs på dekormålade fält, Stadsmuseets gård, Wilsonska flygeln.
Objekt: Sveahuset Nuv. Elite Plaza Hotel
Tidsperiod: 1999
Område: Göteborg
Beskrivning:
Konservering / restaurering och rekonstruktion av dekorationer på vägg, tak och snickerier i f.d försäkringsbolaget Sveas fastighet, 1880-tal, i samband med ombyggnad till hotell.
Objekt: Torpa stenhus
Tidsperiod: 2001-2003
Område: Tranemo kommun
Beskrivning:
Konservering av muralmålningar från 1500-talet i riddarsalen.
Objekt: Torpa Stenhus
Tidsperiod: 2007-2008
Område: Tranemo kommun
Beskrivning:
Konservering av bemålat tak och dörromfattningar i riddarsalen
Objekt: Vasagatan 12:17, Tomtehuset
Tidsperiod: 2004-2007
Område: Göteborg
Beskrivning:
Utvändiga konserveringsarbeten på fasaderna, fastigheten Vasagatan 11, Tomtehuset.
Objekt: Viktoriagatan 15
Tidsperiod: 2000-2001
Område: Göteborg, Vasastan
Beskrivning:
Rekonstruktion av takdekorationer i entréplan i 1890-tals fastighet.