Torslanda kyrka

Objektbeskrivning

Torslanda kyrka på Hisingen i Göteborgs kommun är från slutet av 1100-talet, men har senare utökats med kor och vapenhus. Inredning, fasta och lösa inventarier konserverades / restaurerades av K-Konservator år 2002. Från den medeltida kyrkan finns bevarat ett altarskåp och ett triumfkrucifix. Altarskåpet är en triptyk med Gud fader som huvudscen i Korpus omgiven av apostlarna, båda dessa objekt har senare bemålning.

Triumfkrucifixet har bevarad originalbemålning på både kors och skulptur. Predikstol med baldakin och läktarbarriär är utförda under 1600- talet. Bemålningen är frilagd och kompletterad vid restaurering på 1950-talet. Basunängel och dopfunt i bemålat trä från 1700-talet.

Projektbeskrivning

Konserveringsarbetet bestod av konsolidering och rengöring av bemålning, samt retuschering av skador. Krucifixets originalbemålning dokumenterades. Bänkkvarteren, orgelfasad samt dörrar som målats på 1950-talet rengjordes, retuscherades och ommålades partiellt.

K-KONSERVATOR har mångårig erfarenhet olika projekt