Pågående projekt

Objekt: Lundby gamla kyrka
Tidsperiod: Vår 2023
Område: Göteborg
Beskrivning:
Konservering av bemålad inredning och arkitekturbundna objekt, bland annat tunnvälvt tak, väggar, läktarbarriär etc.