VOU/ Förundersökningar/ åtgärdsprogram

Vårt kulturarv är något som delas av alla. Det är ett rikt bestånd av miljöer, byggnadsverk och föremål, som utgör en källa till både upplevelse och kunskap.

För att kunna fatta beslut om lämpliga åtgärder och göra rätt prioriteringar, samt rikta insatser och resurser på bästa sätt, krävs information om materialet. Informationen ser olika ut beroende på vilka frågor man vill ha svar på och i vilket sammanhang informationen skall användas.
För detta ändamål kan vi erbjuda olika tjänster för delar av eller hela processen, från en första bedömning till ett åtgärdsprogram/handling inför anbudsförfrågan.

Vi har mångårig erfarenhet av undersökningar och dokumentation av kulturhistoriska miljöer och föremål samt av att skriva åtgärdsprogram för tillståndsansökningar och programhandlingar för upphandling. Vi kan erbjuda följande: