Kyrkor

Objekt: Älvsåker kyrka
Tidsperiod: Höst 2020 - vår 2021
Område: Kungsbacka
Beskrivning:
Konservering av bemålad inredning och arkitekturbundna objekt, bland annat tunnvälvt tak, väggar, läktarbarriär etc.
Objekt: Beateberg kyrka
Tidsperiod: sommar-senhöst 2017
Område: Göteborg
Beskrivning:
Konservering av objekt ut bruk som förvaras i Beateberg kyrka. Delar av äldre predikstol, altaruppsats bland annat.
Objekt: Berghem kyrka
Tidsperiod: 2016-01 - 2016-04
Område: Marks kommun
Beskrivning:
Konservering- och målningsarbeten av inredning, fasta inventarier och flyttbara objekt
Objekt: Brämaregårdens kyrka
Tidsperiod: Våren 2021
Område: Göteborg
Beskrivning:
Konservering av inredning, flyttbara objekt och arkitekturbundet måleri.
Objekt: Caroli kyrka
Tidsperiod: 2013 slutet av april - mitten av juli
Område: Borås
Beskrivning:
Kyrkan är uppförd 1661-1669. Konserveringsarbete på dekorerade tak och väggar utförda av Filip Månsson 1915. Taken är reveterade med vassmatta på sannolikt tidigare brädtak. Arbetet utfördes i sidoskeppens tak, väggar på arkadbågsfälten i mittskeppet och undersida valv . Arbetet innefattade i huvudsak torrengöring och retuschering-rekonstruktion av måleri på tidigare gjorda putslagningar men också putslagning och rekonstruktion av tidigare ej lagade sprickor.
Objekt: Christinae kyrka (Tyska kyrkan)
Tidsperiod: 2000 - 2003
Område: Göteborg
Beskrivning:
2000 Konservering och restaurering av interiör och inventarier. 2003 Konservering och restaurering av altaruppsats. Ommålning och omförgyllning av arkitektur och mittscen
Objekt: Edåsa kyrka, medeltida kalkmålningar
Tidsperiod: Perioden 2005 - 2008
Område: Västergötland
Beskrivning:
2005 utfördes förundersökning av muralmålningar som inkluderade kartering av tillstånd och kulturhistoriska skikt och förändringar, vilket resulterade i en åtgärdsrapport. 2008 åtgärdades muralmålningarna genom rengöring, säkring av ytskikten och injektering av löst sittande puts.
Objekt: G:a Lundby kyrka
Tidsperiod: 1997-98
Område: Göteborg
Beskrivning:
Konservering och restaurering av interiör och inventarier.
Objekt: Gällstad kyrka
Tidsperiod: 2005-2006
Område: Västergötland
Beskrivning:
Konservering / restaurering ommålning och omförgyllning av interiör och fasta inventarier.
Objekt: Hedared kyrka
Tidsperiod: 2000-2001
Område: Sandhult, Västergörland
Beskrivning:
Konservering av limfärgsbemålade tak och väggar i kor och långhus.
Objekt: Hjärtum kyrka
Tidsperiod: höst 2017 - mars 2018
Område: Lilla Edet
Beskrivning:
Konservering restaurering av bemålade och förgyllda objekt som altaruppsats, predikstol, läktarbarriär etc.
Objekt: Horred Kyrka
Tidsperiod: Våren 2011
Område: Horred
Beskrivning:
Konservering av oljefärgsmålade kvaderstensimiterade väggar på puts och trä, taklist ursprungligen från 1828 samt enklare konservering av inredning. Rengöring våt metod av kraftigt nedsmutsade oljefärgsytor, konsolidering och nedfästning av färgskikt och spjälkande puts.
Objekt: Jonsered kyrka
Tidsperiod: 2008-2009
Område: Västra Götaland
Beskrivning:
Konservering / restaurering av fasta och lösa inventarier. Vård och underhållsplan för inredning och inventarier. Ytskiktsundersökning, åtgärdsprogram.
Objekt: Kapellet, Torpa stenhus
Tidsperiod: 2010
Område: Tranemo kommun
Beskrivning:
Konservering och restaurering av inventarier och inredning i kapellet, Torpa stenhus.
Objekt: Kapellet, torpa stenhus
Tidsperiod: 2011
Område: Tranemo kommun
Beskrivning:
Arbetet med konserverings- och restaureringsarbete av inventarier och inredning i kapellet, Torpa stenhus är avslutat. Arbetet påbörjades 2010.
Objekt: Kareby kyrka
Tidsperiod: 2019 september 2019 - januari 2020
Område: Kungälv
Objekt: Kareby och Romelanda kyrka, klimatmätning
Tidsperiod: 2010-2011
Beskrivning:
Klimatmätning i Romelanda och Kareby kyrka. Klimatmätningarna pågick under ca ett år. Relativ luftfuktighet och tempteratur mättes på två nvåer i kyrkorummen. Syftet med mätningarna var att ta fram ett underlag om klimatsituationen bl.a. med anledning av omfattande mögelangrepp.
Objekt: Klädesholmen kyrka
Tidsperiod: Våren 2010
Område: Tjörn
Beskrivning:
Konservering / restaurering av fasta och lösa inventarier. Klädesholmen kyrka är från 1793 och byggd i liggtimmer.
Objekt: Kongsberg kyrka
Tidsperiod: 2003 - 2006
Område: Kongsberg, Norge
Beskrivning:
Konservering och restaurering av altarvägg i flera etapper.
Objekt: Konservering/Restaureringarbeten i Rönnäng kyrka
Tidsperiod: vår och höst 2010
Område: Tjörn
Beskrivning:
Konservering / restaurering av fasta och lösa inventarier. Rönnäng kyrka är från 1795 och byggd i liggtimmer.
Objekt: Konserverings- och restaureringsarbeten Vänersborg kyrka
Tidsperiod: Höst 2010 - vår 2011
Område: Vänersborg
Beskrivning:
Konservering och restaurering på arkitekturbunda objekt som tak och väggar i samarbete med PA Måleri samt på fast inredning och flyttbara objekt. Arbetet utfördes som sidoentreprenad.
Objekt: Kungälv kyrka
Tidsperiod: vår - sept 2012
Område: Kungälv
Beskrivning:
Konserverings- och restaureringsarbeten av inredning, arkitekturbundna objekt och inventarier i Kungälv kyrka.
Objekt: Laske-Vedum kyrka
Tidsperiod: 2015 Januari - Mars
Område: Vara
Beskrivning:
Konservering och restaurering av flyttbara objekt och fast inredning. Ommålning och omförgyllning av altarring. Färgsättning av restaureringsmålade partier läktare och nymålning av läktarunderbyggnad.
Objekt: Lyrestad kyrka
Tidsperiod: 2009
Område: Västra Götaland
Beskrivning:
Åtgärdsprogram, konservering och restaurering av fasta och lösa inventarier samt arkitektturbundna objekt.
Objekt: Lysekils kyrka
Tidsperiod: 2015 Dec - 2016 Mars
Område: Lysekil
Objekt: Marka kyrka
Tidsperiod: vår 2013 - vår 2014
Område: Falköping
Beskrivning:
Framtagning och konservering av medeltida kalkmålningar som sannolikt är från runt 1200. Initialt innebar arbetet förundersökning i samband med att kyrkorummet skulle genomgå en större invändig renovering. Efter genomförd undersökning visade det sig att väggarna lokalt har ganska välbevarade medeltida målade framställningar med varierande tillstånd och omfattning. Det var visserligen känt sedan tidigare genom en titthålsundersökning att det under ett antal färglager fanns medeltida måleri, men inte alls i den omfattning som nu kommit fram. Arbetet utvecklades till att omfatta friläggning, konservering, av såväl fragment av 1700-tals målningar som målningar från omkring 1200. Delar av 1700-talsmåleriet togs ned “räddades” genom så kallad “strappo” och monterades upp på mineritskivor.
Objekt: Ödeborg kyrka
Tidsperiod: 2002, 2003
Område: Ödeborg, Dalsland
Beskrivning:
Konservering – restaurering av altaruppsats och predikstol från 1700-talet.
Objekt: Östra kapellet, Östra kyrkogården
Tidsperiod: 2019 maj - oktober
Område: Göteborg
Objekt: Sankt Olof kyrka, Falköping
Tidsperiod: 2018 september 2018 - mars 2019
Område: Falköping
Objekt: Sibbarp kyrka
Tidsperiod: 2005
Område: Halland
Beskrivning:
Konservering / restaurering och ommålning av interiör och inventarier.
Objekt: Stora Lundby Kyrka
Tidsperiod: 2012
Område: Gråbo, Lerums kommun
Beskrivning:
Konserverings- och restaureringsarbeten av inredning, arkitekturbundna objekt och inventarier i Stora lundby kyrka.
Objekt: Svarttorp kyrka
Tidsperiod: 2011 - 2012
Område: Jönköpings kommun
Beskrivning:
Konserveringsarbeten på flyttbara objekt och inredning i Svarttorp kyrka utanför Jönköping. Arbetet omfattade bland annat ett antal “glömda” objekt i form av delar till äldre predikstol och altaruppsats med ursprungliga ytskikt med olika bevarandetillstånd. Fram till nu har de varit förvarade på vinden ovanför sakristian under tämligen dåliga förvaringsbetingelser. Objekten var i mycket dåligt skick med spjälkande ytskikt, stora mängder smuts, avföring efter fladdermöss och rester efter lera och grus vilket kan tyda på tidigare utomhusliknande förvaring De glömda objekten fick en bättre förvaringsplats, flertalet objekt förvaras numera i en nytillverkad monter. Dessutom åtgärdades predikstol med intarsiaarbeten från runt 1600.
Objekt: Tillståndsinventering i Skara stift
Tidsperiod: 2006-2007
Område: Skara stift
Beskrivning:
På uppdrag av Skara stift utfördes en tillståndsinventering på främst bemålad arkitekturbundet måleri, inredning och inventarier i samtliga Skara stifts kyrkor, sammanlagt 406 stycken, från våren 2006 till hösten 2007.
Objekt: Torslanda kyrka
Tidsperiod: 2002
Område: Västergötland, Göteborg
Beskrivning:
Konservering av fasta och lösa inventarier.
Objekt: Utby kyrka
Tidsperiod: Hösten 2015
Område: Göteborg
Objekt: Vara kyrkliga samfällighet
Tidsperiod: Hösten 2012
Beskrivning:
Konserverings- och restaureringsarbete i ett urval kyrkor i Vara kyrkliga samfällighet. Urvalet baseras på resultatet av tillståndsinventering Skara stift 2006-2007. Arbetet omfattar bland annat ett antal “glömda” objekt i form av delar till äldre predikstol och altaruppsats med ursprungliga ytskikt med olika bevarandetillstånd. Arbetet skall pågå under hösten 2012.
Objekt: Vård och underhållsplaner för svenska kyrkan i Göteborg
Tidsperiod: 2015-2016
Område: Göteborg
Beskrivning:
Upprättande av vård och underhållsplaner för svenska kyrkan i Göteborg. Arbetet omfattar interiören avseende arkitekturbundna objekt och inredning.
Objekt: Värö kyrka
Tidsperiod: Vår 2022 - vår 2023
Område: Värö-backa
Beskrivning:
Konservering av äldre predikstol och altaruppsats båda från mitten 1600-talet samt votivskepp.
Objekt: Ytterby kyrka
Tidsperiod: Februari tom mars 2012
Område: Ytterby
Beskrivning:
Enklare konserverings- och restaureringsarbeten av inredning och inventarier Ytterby kyrka.