Flyttbara objekt

Objekt: Altaruppsats, Ödeborgs fornsal
Tidsperiod: 2006-2007
Område: Ödeborg
Beskrivning:
Konservering och restaurering av en 1600-tals altaruppsats som förvaras i Ödeborgs fornsal. Altaruppsatsen är sannolikt tillverkad under 1670 -talet med delar från en äldre altaruppsats, sannolikt från 1630-talet. Den rasade från sin dåvarande montering på väggen vilket föranledde ett åtgärdsprogram och så småningom konserveringsåtgärder.