Konservering/
Restaurering

Alla typer av material åldras och bryts ned. Nedbrytningshastigheten beror på omgivande klimat, inneboende tekniska egenskaper, hantering, olyckor, samt om objektet är flyttbart eller arkitekturbundet.

Konservering innebär att bevara objektet, så långt det är möjligt, i oförändrat skick. Genom förebyggande och direkta åtgärder, kan skador förhindras och nedbrytningen fördröjas eller hindras. Arbetet utförs med största respekt för objektets kulturhistoriska värden.

Konservering inbegriper också ibland restaurering som innebär att objektet återfår ursprungligt utseende, genom till exempel retuschering eller andra tillägg. Restaurering kan också innebära avlägsnandet av senare tillägg. Vad som görs är beroende av objektets egenskaper, samt myndigheters och beställares önskemål och krav.

K-KONSERVATOR har mångårig erfarenhet av konservering och restaurering på: