Tillståndsinventering

K-Konservator har mångårig erfarenhet av tillståndsinventeringar och kan utföra dessa med olika metoder. Vi har varit involverade under längre tid i större tillståndsinventeringar i Växjö och Skara stift.

En tillståndsinventering kan vara aktuell när det gäller att få information om tillståndet hos en större samling objekt, t.ex. i en museisamling eller objekt i kyrkobyggnader över ett större geografiskt område. Syftet med detta är ringa in problemområden, och på så sätt göra rätt prioriteringar och att fördela resurser på ett ansvarsfullt sätt.
Beroende på resurser och målsättning med arbetet utöver själva beskrivningen av tillstånd, kan insamlad information se lite olika ut. Vid inventeringen kan vi få med:

  • Objektbeskrivning
  • Material och teknik
  • En till flera bilder/objekt i tre format
  • Tillstånd/objekt
  • Om det förekommer originalskikt, sekundära skikt, kompletteringar i stomme etc.
  • Övergripande frågor som klimat, ljusförhållanden samt hantering och förvaring
  • Eventuella orsaker/riskfaktorer

 

Exempel på tillstånd som kan identiferas och lokaliseras utöver objektspecifika skador, är övergripande problem som mögel, skadedjur och klimatsituationer.