Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Konservering/Restaurering

Alla typer av material åldras och bryts ned. Nedbrytningshastigheten beror på omgivande klimat, inneboende tekniska egenskaper, hantering, olyckor, samt om objektet är flyttbart eller arkitekturbundet.

Konservering innebär att bevara objektet, så långt det är möjligt, i oförändrat skick. Genom förebyggande och direkta åtgärder, kan skador förhindras och nedbrytningen fördröjas eller hindras. Arbetet utförs med största respekt för objektets kulturhistoriska värden.

Konservering inbegriper också ibland restaurering som innebär att objektet återfår ursprungligt utseende, genom till exempel retuschering eller andra tillägg. Restaurering kan också innebära avlägsnandet av senare tillägg. Vad som görs är beroende av objektets egenskaper, samt myndigheters och beställares önskemål och krav.

K-KONSERVATOR har mångårig erfarenhet av konservering och restaurering på:
Arkitekturbundet måleri
Bemålade flyttbara objekt och fasta inventarier (t.ex. skulptur)
Stafflikonst (tavlor)

Vi arbetar främst med måleri och bladmetall på trä eller duk, men också på puts, papper, metall och sten.

För konserverings- och restaureringsarbeten i kyrkor gäller särskilda bestämmelser, klicka här.

Före och efter åtgärd av hermpilaster
Före och efter åtgärd av hermpilaster
Exempel på rengöring
Exempel på rengöring
Retuschering av altaruppsats, kolonnskaft
Retuschering av altaruppsats, kolonnskaft
Rengöring inför fixering och konsolidering av ett limfärgsmåleri.
Rengöring inför fixering och konsolidering av ett limfärgsmåleri.
Före under och efter åtgärd. Rengöring, äldre retuscher avlägsnade och retuschering av missfärgningar med streckretusch
Före under och efter åtgärd. Rengöring, äldre retuscher avlägsnade och retuschering av missfärgningar med streckretusch