Societetshuset Marstrand

Objektbeskrivning

Societetshuset uppfördes 1886 efter ritningar av Adrian Peterson och är byggnadsminne sedan 1978. Festsalen är ca 16 m i bredd , 21 m längd och har en takhöjd av ca 9,5 m. Åt norr finns en orkesterestrad och runt de övriga väggarna balkonger på träpelare med konsoler och balustrad av profilsågade brädor.

Måleriet på ytor som varit utsatta för slitage har ommålats ett flertal gånger i kulörer närliggande original, men med en viss förskjutning mot en gråare något kyligare färgschema. Bemålning i tak ned t.o.m. övre kapitäl på pelarna liksom tak och taklist över balkong har inte varit övermålad.

Projektbeskrivning

K-Konservator fick uppdraget att utföra en färgdokumentation med tillståndsbeskrivning och åtgärdsförslag av rubricerade objekt under hösten 2003. Rapporten är daterad till 2004-01-13 och ligger till grund för det konserverings – restaureringsarbete som har utförts under januari – juni 2005.

Åtgärderna omfattar stora salens bemålningsskikt. Bevarade originalskikt har sparats i största möjliga utsträckning, bemålningsskikten har fästs mot underlaget, bindemedelsrester och smuts har avlägsnats. Bortfall har retuscherats och vissa ytor har försetts med ett tunt ytskydd. Tidigare ommålade ytor har målats i kulör likt originalskikt. Samtliga målade ytor och spackelfärg har varit linoljebaserade. Kulöranpassning till ursprungligt färgskikt har skett genom justering av de i färgdokumentationsrapporten angivna NCS koderna, medan andra enbart platsbrutna är specialkulörer.

K-KONSERVATOR har mångårig erfarenhet olika projekt