Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Vård- och underhållsplaner

Vi upprättar vård- och underhållsplaner, antingen delar av eller hela planen inklusive en väl genomarbetad struktur som då också inbegriper byggdelar och byggdelstyper. Vi samarbetar med arkitekter och konsulter och anpassar innehåll och struktur till varje behov och situation. Gemensamt för alla alternativen är att samtliga ingående objekt som lyder under KML (Kulturminneslagen) identifieras, fotograferas med minst en bild.
Som stöd vid upprättandet av planen och till hjälp för församlingen, går vi igenom befintliga senaste uppdaterade inventarieförteckning och kontrollerar den mot rådande situation. Avvikelser noteras i en särskild bilaga. Varje vård- och underhållsplan kan anpassas efter användarens-beställarens behov. Vi arbetar främst med bemålade objekt men har också erfarenhet av andra materialgrupper då vår ambition också är att anlita rätt kompetens för ändamålet.

De vård- och underhållsplaner vi levererar genereras från en programvara som gör det möjligt att presentera informationen på olika sätt, bl.a. är det enkelt att skapa inventarieförteckningar i word eller annan valfritt format eller använda en lättviktsversion av programmet i form av en "Inventariebok".