Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Utvecklingsprojekt

Mätning av RF (relativ luftfuktighet) och dimensionsförändringar i äldre trätak i Vänersborgs kyrka

I samband med förprojekteringsarbete i Vänersborgs kyrka inför konserverings- och restaureringsarbeten, utfördes 2008-11-14 - 2010-04-19 mätningar av dimensionsförändringar tunnvalvtaket från 1783-84.