Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Mätning av RF (relativ luftfuktighet) och dimensionsförändringar i äldre trätak i Vänersborgs kyrka

Bakgrund

I samband med förprojekteringsarbete i Vänersborgs kyrka inför konserverings- och restaureringsarbeten, utfördes 2008-11-14 - 2010-04-19 mätningar av dimensionsförändringar tunnvalvtaket från 1783-84.

Anledningen till mätningen var önskemål om att avlägsna glasfiberväven från 1970-80 talet som täckte brädtaket. Prover utfördes för att undersöka takets tekniska egenskaper och tillstånd. Taket är spontat med partiellt ganska breda fogsprickor och vissa brädor har gått ur spont. Ett av målen var att täta fogarna med trälist och limma i ena kanten mot notbrädan. För att kunna anpassa listerna till sprickorna måste vi veta hur mycket de varierade i bredd i förhållande till omgivande relativ luftfuktighet under längre tid, dvs. under de fuktiga och torra perioderna under ett år.

Utförande

För att kunna göra undersökningen måste dimensionsförändringarna kunna mätas och lagras på samma sätt som data från en digital RH-logger. Målet var också att data från träets rörelser skulle samköras med data från RF i samma datormjukvara. Vi utvecklade tillsammans med elektronikfirman Regal AB utrustning som bygger på tinytags spänninglogger och en linjärgivare som mäter med hög noggrannhet. Den höga noggrannheten förutsätter också en stabil spänningsmatning varför ett särskilt nätaggregat byggdes för ändamålet. En särskild fästanordning tillverkades som skruvades över en fogspricka så att givaren i stort sett bara mätte över sprickan, ca 1,5 cm var arbetsavståndet. Brädorna är spikade med en cc på ca 1 meter med två till tre spikar beroende på brädornas bredd.

Relativ luftfuktighet började mätas 2008-11-15 till 2009-10-09 och dimensionsförändringar från 2009-02-07 till 2010-04-14 varför både en torr period, dvs tidig vår fram till tidig höst kunde jämföras.

Resultat

Använd utrustning mäter förändringar i 0,1 mm. Under mätperioden uppmättes förändringar på 0,4 mm/15mm vilket motsvarar 2,6%

Relativ luftfuktighet (RF) uppvisar typiska variationer över året med låga värden tidig vår och stigande värden under sommaren för att uppnå maximala värden under augusti - september. Förändringarna i trämaterialet är små men följer tydligt relativa luftfuktigheten med en viss eftersläpning.

Uppmätta värden över den gemensamma mätperioden:

Min Medel Max
Temp 17° 20° 28°
RH 26%° 42% 65%

När det gäller RF är inga extrema värden uppmätta.

Resultat av mätning i Vänersborg kyrka. Svart=RF, grön=temp och röd=trärörelser mätt i tiondels millimeter.
Resultat av mätning i Vänersborg kyrka. Svart=RF, grön=temp och röd=trärörelser mätt i tiondels millimeter.
Utrustning för att mäta rörelser i material.
Utrustning för att mäta rörelser i material.