Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Besiktning - förundersökning

Innehållet i en besiktning – förundersökning kan variera beroende på objektets karaktär, omfattning eller till vad undersökningen skall användas. En enklare förbesiktning kan vara ett ekonomiskt sätt att få en orientering om hur man skall gå vidare, på vilken nivå och omfattning undersökningen skall göras, t.ex. om en djupare undersökning verkligen är nödvändig. Förutsättningrna bör också vara givna. Antingen är besiktningen helt fristående och inga andra åtgärder är planerade eller, om det från beställarens eller arkitektens sida, finns en målsättning eller ambition med objektet som helhet. Oberoende av detta skall Vård- och underhållsplanen vara vägledande och ge långsiktiga riktlinjer för hur objekten skall behandlas.

Vi utför:

  • Omfattande förundersökningar och digitala karteringar som visar tillstånd, teknikhistorisk och kulturhistoriska information
  • Enklare besiktningar – undersökningar för ett eller flera objekt