Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Bemålade flyttbara objekt och fasta inventarier (t.ex. skulptur)

Denna kategori av föremål innefattar allt från skulpturer till altarskåp och predikstolar. Vanligtvis är föremålen gjorda i trä, men andra material förekommer också.

Vanliga skador är bland annat:

  • smuts
  • spjälkande ytskikt
  • bortfall i ytskikt till följd av spjälkning
  • löst sittande eller förkomna delar
  • torksprickor
  • blekning
  • försvagning av trästommen p.g.a. insekts- eller mikrobiellt angrepp
2015-05/1-1-2-1.jpg
2015-05/1-1-2-1.jpg