Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Åtgärdsprogram - arbetshandling

Som en följd av eller i kombination av en förundersökning eller enklare besiktning, upprättas åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet syftar dels till att redovisa åtgärder och ge en kostnadsuppskattning inför ansökan till Länsstyrelsen. För kyrkans del innebär det ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning från stiftet. Kyrkan använder också handlingen för att söka tillstånd för föreslagna åtgärder hos Länsstyrelsen.
Det kan förekomma flera steg i en programskrivning. Om det handlar om konservatorsprogram oberoende av andra åtgärder, dvs. om inga större projekteringar med flera andra aktörer är på gång, kan åtgärder fastställas i ett tidigt skede.
Åtgärdsprogrammet kan också vara en första översikt inför framtida detaljbeskrivningar för att söka pengar och kan så småningom omvandlas till arbetshandling -detaljbeskrivning inför anbudsförfrågan.