Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Vasagatan 12:17, Tomtehuset

Objektbeskrivning

Fastigheten Vasagatan 11, Tomtehuset, är ett 2-våningshus av villakaraktär från 1890 ritat av H Hedlund och Y Rasmussen. Fasaderna är målade med dekorationer och bilder som bl.a föreställer tomtar som är sysselsatta med fotografering och tidningsläsning och speglar de första innevånarnas verksamheter, därav namnet Tomtehuset.

Projektbeskrivning

K-konservator utförde år 2004 besiktning och åtgärdsprogram för bemålade putsytor på fasaden. ( Besiktning och åtgärdsprogram för restaureringsåtgärder Vasastaden 12:17 ( Tomtehuset) Göteborg 20041102 ) Fasaderna är målade med silikatfärg.
I samband med åtgärdsprogrammet utfördes även rengöringsprover på sten, tegel och puts med torrblästringsmetod av den franska firman Thoman Hanry Enterprises.
För undersökning och åtgärdsprogram på sten och tegel svarar stenkonservator Julio Amorim. Metodtester och provkonservering utfördes under juni månad 2006. Dessa prov ligger till grund för konserverings- och restaureringsarbetet som utfördes under perioden maj – september 2007.

Fasad, helbild före åtgärd
Fasad, helbild före åtgärd
Väggfält 3E2 före åtgärd
Väggfält 3E2 före åtgärd
Väggfält 3E2 efter åtgärd
Väggfält 3E2 efter åtgärd
Väggfält 3 B1 efter åtgärd, helbild
Väggfält 3 B1 efter åtgärd, helbild
Väggfält 3 B1 efter åtgärd (rengöring och retuschering), detalj
Väggfält 3 B1 efter åtgärd (rengöring och retuschering), detalj