Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Torpa Stenhus

Objektbeskrivning

Torpa Stenhus är en av landets bäst bevarade enkelhusborgar från slutet av medeltiden. Riddarsalen ligger i husets äldsta del, som härstammar från 1400-talets slut och antas ursprungligen ha utgjort köket. Vid 1500-talets mitt byggs huset om och det är troligen då golvet i riddarsalen sänks rejält. Nästa stora om- och tillbyggnad sker i början av 1600-talet och det är sannolikt då det målade taket i riddarsalen och dörromfattningarna kommer till. Dateringarna är dock osäkra, men den stora dörromfattningens fyllningar bär Stenbocks och Brahes vapen, som också finns huggna i sten över huvudingången, tillsammans med årtalet 1620.

Projektbeskrivning

Konservering av limfärgsmålat bjälktak från tidigt 1600-tal med motiv målade i grisaille (gråtoner) på vit botten. Taket består av tättsittande bjälkar, med fyllningar av brädor en bräda längs med varje bjälke, brädorna vilar på profilerade lister. Taket är inte slätt, utan bjälkarna går längre ner än brädorna. Både bjälkar och brädor är dekorerade. Motiven består bl a av bladornamentik, vardagsscener, porträtt och djur.

Konservering av två dörromfattningar i trä, bemålade i gult med mörkröda detaljer. Den större omfattningen har Stenbocks respektive Brahes vapen målade i två fyllningar

2015-05/3-53-1.jpg
2015-05/3-53-1.jpg
2015-05/3-53-4.jpg
2015-05/3-53-4.jpg
2015-05/3-53-2.jpg
2015-05/3-53-2.jpg
2015-05/3-53-5.jpg
2015-05/3-53-5.jpg
2015-05/3-53-3.jpg
2015-05/3-53-3.jpg