Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Sjuntorp, Högärdet

Projektbeskrivning

Arbetet med manbyggnaden i högärdet har utförts i två etapper. Uppmätning av byggnaden påbörjades i maj 2001. Resterande del av arbetet slutfördes hösten, vintern 2001. Syftet med arbetet har varit att översiktligt dokumentera mangårdsbyggnadens tekniska utförande, kortfattat beskriva dess kulturhistoria och utifrån gjorda iakttagelser kartlägga förändringar i byggnaden.
Beskriva nuvarande tillstånd och för byggnadens fortbestånd nödvändiga åtgärder.
Utöver dokumentation av material och tekniker avseende stomme och ytskikt har även eldstäder, tapeter, beslag och lås dokumenterats. Uppmätning av de viktiga listprofiler, dörrart och fönster har också utförts.

Följande arbetsmoment har utförts:

  • Kulturhistorik beskrivning - Nuläge
  • Rumsbeskrivningar
  • Sammanfattning teknikhistorisk beskrivning
  • Tillstånd och åtgärder
Byggnaden framsida
Byggnaden framsida
Ritning, fasad mot norr
Ritning, fasad mot norr
Gångjärn sent 1700-tal
Gångjärn sent 1700-tal
Gångjärn tidigt 1800-tal
Gångjärn tidigt 1800-tal