Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Partille herrgård

Projektbeskrivning

1994 – 95 återfördes två interiörer från Röhsska museet (stora salen och förmaket) tillbaka till Partille herrgård. Arbetet innebar nedmontering, packning, konservering och restaurering samt återmontering på den ursprungliga platsen. Arbetet utfördes i samarbete med Bohusläns museum och hantverksskickliga snickare som monterade upp de ursprungliga snickerierna som regelverk, bröstningspaneler, foder etc.

Taperna från Stora salen är målade med oljefärg på grov linneduk i sengustaviansk stil i trompe l'oeil med kannelerade pilastrar, förgyllda rosetter och medaljonger med porträtt som inramning till fält med profilerade ramar, festonger, urnor, och rosetter.

Förmaket är målat i oljefärg på väv med en något finare gräng och något tunnare. Motivet är enklare med släta ramverk och fält med profilerade ramar och målade blomstergirlanger.

Skadebilden på de båda rummens tapeter hade markanta skillnader, huvudsakligen beroende förvaringssituationen. Interiören från stora salen var uppmonterad i utställningen medan förmaket låg hoprullad i magasinen och hade sannolikt utsatts för en del fukt. Stora salens tapeter var förhållandevis stabila där originalskiktets bindning till väven var god. Ett flertal mindre hål i väven hade lagats från baksidan med lappar av väv och ett svårlösligt lim som orsakade deformationer i originalväven. Tapeterna var konserverade, restaurerade och ommålade ett antal gånger, bl.a. med oljefärg och en limfärg som på många sätt påminner om tapeterna från Hökällan, både avseende metod och material. Dekoren hade sparats ut i båda fallen. Viss retuschering av dekorelementen hade också utförts, också det påminnande det vi kan se på Hökällans tapeter.

När det gäller Förmaket, var tapeterna i mycket dåligt skick. Väven hade kraftiga deformationer i form av veck och vikskador orsakade av fukt och att de låg ihoprullade. Detta hade fått till följd att stora partier, på vissa tapeter nästan halva fälten saknade färgskikt. Färgen låg som små flagor i högar när tapeterna rullades upp.

Väggparti mot förmaket med monterade snickerer
Väggparti mot förmaket med monterade snickerer
Väggparti mot förmaket. Stödduk och delar av tapeten är monterade.
Väggparti mot förmaket. Stödduk och delar av tapeten är monterade.
Väggparti mot öster. Tapeten är konserverad och monterad på plats. Den sekundära limfärgen avlägsnas.
Väggparti mot öster. Tapeten är konserverad och monterad på plats. Den sekundära limfärgen avlägsnas.
Väggparti mot öster. Tapeten är konserverad, monterad på plats och limfärgen avlägsnad. Uppstrykningsprover med retuscheringsfärg.
Väggparti mot öster. Tapeten är konserverad, monterad på plats och limfärgen avlägsnad. Uppstrykningsprover med retuscheringsfärg.
Väggparti väster. Efter rengöring. Retuscher och bulor efter lagningar från baksidan.
Väggparti väster. Efter rengöring. Retuscher och bulor efter lagningar från baksidan.
Hörnet mot sydost under arbete. Fälten är monterade. Borttagning av limfärg.
Hörnet mot sydost under arbete. Fälten är monterade. Borttagning av limfärg.
Förmaket. 1. Efter rengöring och fixering fästning av bemålning. 2. Efter kittning.
Förmaket. 1. Efter rengöring och fixering fästning av bemålning. 2. Efter kittning.
Förmaket. 1. Rekonstruktion av saknad blomdekor och ommålning/utsparning fält med färg baserad på cyklohexanon. 2. Efter åtgärd och uppsättning.
Förmaket. 1. Rekonstruktion av saknad blomdekor och ommålning/utsparning fält med färg baserad på cyklohexanon. 2. Efter åtgärd och uppsättning.
Förmaket. Under retuscheringarbete. Påbörjad rekonstruktion av blomdekor.
Förmaket. Under retuscheringarbete. Påbörjad rekonstruktion av blomdekor.
Förmaket. Detalj av av hörn.
Förmaket. Detalj av av hörn.
Förmaket. Efter åtgärd.
Förmaket. Efter åtgärd.