Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Norra Hamngatan 14, Sahlgrenska huset

Objektbeskrivning

Fastigheten Norra Hamngatan 14 är uppförd 1753, om och tillbyggd i flera omgångar. Trapphus i fyra plan varav övre planet är ett senare vindsplan.
Golv och trappor av kalksten. På väggarna i entré finns endast fragment av tidigare bemålning, samt motivmålningar i bågfälten under kryssvalven. Taken är i entréplanet och i trapploppet utfört som kryssvalv och dekorationsmålade. Dekormålningen har troligen tillkommit under åren 1873 – 1905 då inredningsarbeten utförs i huset. Konstnären Callmander var verksam i huset under denna period.

Projektbeskrivning

I samband med renovering och ommålning av trapphusets väggar och snickerier utfördes en färgskiktsundersökning på dessa delar. Väggarna i entréhallen visade sig ha välbevarade figurmålningar i bågfälten under kryssvalven och väggarna hade fragment av en fältindelning.
Dekorationsmålningarna i kryssvalven rengjordes och konserverades, figurmålningarna i kryssvalven frilades och väggarna i entréhallen rekonstruktionsmålades efter kartlagda fragment och ritningsmaterial.

Interiörbild efter åtgärd
Interiörbild efter åtgärd
Interiörbild efter åtgärd, detalj
Interiörbild efter åtgärd, detalj
Interiörbild efter åtgärd, detalj
Interiörbild efter åtgärd, detalj