Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Götabergsgatan 11

Projektbeskrivning

På uppdrag av DEFyra Arkitekter AB genomfördes en rekonstruktion av portgång på Brf. Götebergsgatan 11. Portgången Götabergsgatan 11 har haft flera utseenden under årens lopp. Både tak och väggar har målats i flera omgångar, slutligen armerats med glasfiberväv och målats vita. Omfattande spjälkning av färgskikten ned till putsen har tidigare ägt rum, främst i tak, vilket spackellagningar visar.

Framtagningen av dekoren utfördes i flera omgångar, dels på plats, dels utifrån nedtagna vävfragment. Friläggningen av taket har partiellt gjorts mekaniskt och oftast i kombination med olika lösningsmedel i bunden form. Bl.a. har användes V-Bums, Bums, Etanol i CMC där Bums gav bäst resultat utan att skada originalmåleriet.

Dokumentationsarbetet var inte helt okomplicerat. Dels var den kvarvarande originalbemålning lokalt mycket svår att frilägga på grund av sammansättning av dito (lim eller oljeförstärkt limfärg) och att påföljande skikt varit målat i olja och delvis bäddats in i limfärgen, dels saknades originalbemålningen beroende på tidigare ganska omfattande bortfall.
Portgång efter åtgärd
Portgång efter åtgärd
Parti av takdekoration under friläggningsarbete.
Parti av takdekoration under friläggningsarbete.
Rekonstruerat takparti
Rekonstruerat takparti
Rekonstruerat takparti
Rekonstruerat takparti