Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Måleri på duk och andra flyttbara objekt

Tidsperiod:
2006-2007
Område:
Ödeborg
Beskrivning:

Konservering och restaurering av en 1600-tals altaruppsats som förvaras i Ödeborgs fornsal. Altaruppsatsen är sannolikt tillverkad under 1670 -talet med delar från en äldre altaruppsats, sannolikt från 1630-talet. Den rasade från sin dåvarande montering på väggen vilket föranledde ett åtgärdsprogram och så småningom konserveringsåtgärder.