Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Sibbarp kyrka

Projektbeskrivning

Kyrkan restaurerades invändigt under våren 2005 och omfattade för K-Konservators del konservering / restaurering av fasta och lösa inventarier samt ommålning enligt ny färgsättning av altare, altarring, korskrank och orgel. Inventarier bestod bl.a. av predikstol och dopfunt i trä från 1600-talet, äldre läktarbarriär samt ett medeltida triumfkrucifix. Målningsarbetet utfördes i samarbete med Tommy Spjut Måleri.