Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Ödeborg kyrka

Projektbeskrivning

Altaruppsats och predikstol från 1700-talet har åtgärdats i två etapper. Båda objekten har genomgått flera tidigare konserverings och restaureringsåtgärder. Delar av bemålningen är i originalutförande. Konserveringsarbetet bestod av konsolidering och rengöring av bemålning, samt retuschering av senare uppkomna skador.