Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Lyrestad kyrka

Objektbeskrivning

Lyrestads kyrka byggdes 1674. Den föregicks av en medeltida stenkyrka på samma plats. Bemålade inventarier från den tidiga medeltidskyrkan är ett triumfkrucifix, en stolpstolsmadonna samt en träskulptur av en hängd man. Predikstolen i renässans har en frilagd bemålning från 1652, den kompletterades senare med skulpturer. Altaruppsatsen i barock är från byggnadstiden 1674 byggd i två etage med krön. Bemålningen är partiellt frilagd och retuscherad/bättrad. Orgelfasad från 1770 års orgel (byggd av Everhardt s:r) med kontursågade figur i grisaillemålning på krönet. Läktarbarriär med målade stående apostlafigurer från 1700-talet. Upptill på norrväggen frilades en del av en tidigmedeltida bård.

Projektbeskrivning

Dekormåleri på norrväggens kalkputsade yta konsoliderades, ytan rengjordes och partiell friläggning från rester av överkalkningar utfördes.
Åtgärder på bemålade träinventarier bestod i huvudsak av fixering, rengöring och retuschering.

Altaruppsats

Altaruppsatsens förgyllda ytor rensades från övermålningar och retuscher, skador retuscherades med akvarell och musselguld.

Triumfkrucifix

Triumfkrucifixet i ek har sekundär ytbehandling från 1600-1700-tal och sekundärt kors, ländklädets bemålning är ännu senare. Kristus var retuscherad i stor omfattning med färg som idag avviker från omgivande bemålning.
Utöver ovan nämnda generella åtgärder, utfördes enklare retuschering. Färgförändrade tidigare retuscheringar justerades - tonades ned med vinylfärg i streckteknik för att dämpa det oroliga intrycket

Altaruppsats före åtgärd
Altaruppsats före åtgärd
Detalj av altaruppsats, del av maskaron före åtgärd
Detalj av altaruppsats, del av maskaron före åtgärd
Detalj efter åtgärd. Retuschering med musselguld och akvarell.
Detalj efter åtgärd. Retuschering med musselguld och akvarell.
Triumfkrucifix helbild, före åtgärd.
Triumfkrucifix helbild, före åtgärd.
Triumfkrucifix detalj, före och efter retuschering.
Triumfkrucifix detalj, före och efter retuschering.
Ländkläde efter fixering och rengöring. Halva retuscherat i streckteknik.
Ländkläde efter fixering och rengöring. Halva retuscherat i streckteknik.
Ländkläde och parti av ben efter fixering och rengöring. Exempel på retusch.
Ländkläde och parti av ben efter fixering och rengöring. Exempel på retusch.