Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Kongsberg kyrka

Projektbeskrivning

Kongsberg kyrka är byggd under 1760-talet i tegel. Inredningen är helt i trä och har i huvudsak bevarad dekormålning från tiden. Kyrkan anses vara den mest välbevarade och praktfulla 1700-tals kyrkan i Norge. K-Konsevator har utfört konserverings- och restaureringsarbeten på altarvägg med sammanbyggd orgelläktare och predikstol. Delar av arbetet har genomförts i samarbete med Laholms Målerikonservering.

Avlösning av fernissa på marmorerade ytor.
Avlösning av fernissa på marmorerade ytor.
Helbild av altarväggen i kongsberg kyrka.
Helbild av altarväggen i kongsberg kyrka.