Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Kapellet, Torpa stenhus

Objektbeskrivning

Kapellet ligger i markplan i den del av stenhuset, som byggdes ut någon gång mellan mitten av 1500-talet och början av 1600-talet. Det antas att köket till en början låg här. På 1660-talet övergavs dock stenhuset som permanent bostad i och med att Gustav Otto Stenbock lät uppföra ett nytt bostadshus intill. Rummet började då byggas om och inredas till ett kapell i karolinsk barock. Det invigdes dock först 1699 av hans änka Catharina De la Gardie.

Tidigare fanns ett mindre träkapell i anslutning till gårdsbebyggelsen som revs i samband med att det nya inreddes. Äldre delar av kapellets inredning kan vara hämtade därifrån. Altartavlan sägs vara ett krigsbyte från 30-åriga kriget.
Hur länge kapellet var i bruk är okänt. På 1700-talet började stenhuset att användas som sädesmagasin. Kapellet användes dock som kapell ytterligare en tid. Först 1931 byggdes ett nytt magasin och stenhuset genomgick en omfattande restaurering.

Projektbeskrivning

Inventarierna i kapellet har sannolikt inte rörts sedan restaureringen på 1930-talet. Åtminstone finns inga uppgifter om att något gjorts sedan dess.
Generellt var inventarierna mycket smutsade med stora mängder löst damm och bunden smuts. Förgyllda ytor var i mycket dåligt skick. Detta gäller i synnerhet de båda putti med språkband som har kraftiga spjälkningar och altaruppsatsens två krönande kvinnoskulpturer, som förutom spjälkningar, har omfattande bortfall. Äldre bättringar med bronsfärg hade mörknat kraftigt. Färgskikten var förhållandevis stabila men något uttorkade. Den stora texttavlan på den nordvästra väggen var också i mycket dåligt skick.

Följande objekt har åtgärdats:

  • Altaruppsats
  • Två putti
  • Predikstol
  • Oljemålning (Herdarnas tillbedjan)
  • Texttavla (Olja och guld på duk)
  • Takbrädor (Limfärgsmålade med växtornamentik)

Spjälkande färg och förgyllning fästes ned med MFK. Rengöring med torr metod och bunden fukt. Måleriet retuscherades med akvarell.

Helbild altaruppsats, före åtgärd.
Helbild altaruppsats, före åtgärd.
Helbild altaruppsats, efter åtgärd.
Helbild altaruppsats, efter åtgärd.
Detalj av skulptur, före och efter åtgärd.
Detalj av skulptur, före och efter åtgärd.
Detalj av draperimålning. Limfärg på trä.
Detalj av draperimålning. Limfärg på trä.