Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Jonsered kyrka

Objektbeskrivning

Kyrkan byggdes 1858-1860 efter ritning av Adolf Wilhelm Edelsvärd. Orgelverk och fasad är byggt av Peter Schörlin 1783 för Engelska församlingen i Göteborg. Orgeln installerades i Jonsered 1868. Kyrkan genomgick en större renovering 1927 med Axel Forssén som arkitekt, då nuvarande altaruppsats och predikstol tillkom. K-konservator upprättade 2006 en vård och underhållsplan för inredning och inventarier. Åtgärdsprogram och ytskiktundersökningar utfördes inför kyrkans restaurering och tillbyggnad.

Projektbeskrivning

Konserveringsarbetet omfattade rengöring, fixering och restaurering i form av retuschering.
Partiell ommålning utfördes på predikstol och nummertavlor. Orgelfasadens målade ytor frilades vid en restaurering 1950. Den ursprungligen varierade förgyllningen i blank och matt teknik på de skurna ornamenten återställdes inte vid detta tillfälle. Efter att dessa ornament undersökts och den ursprungliga polimentförgyllningen partiellt frilagts rekonstruerades de metallbelagda ytorna enligt ursprungligt schema.

Altaruppsats från 1927 efter åtgärd
Altaruppsats från 1927 efter åtgärd