Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Gällstad kyrka

Projektbeskrivning

Kyrkan är byggd på 1840-talet och har i huvudsak fast inredning från tiden, undantaget altarprydnaden i form av ett förgyllt kors som är utbytt mot en målning på duk 1874 och läktarbarriären från en äldre kyrka med välbevarade målningar från 1700-talet. Övriga inventarier hade sekundär bemålning med omfattande skadebild och metallytor som var kraftigt oxiderade, dessa ommålades och omförgylldes enligt originalutförande. Målnings och förgyllningsarbetet utfördes i samarbete med Tommy Spjut Måleri och förgyllare Johnny Hammar.

Se rapporten (PDF)