Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

G:a Lundby kyrka

Projektbeskrivning

Konservering och restaurering av fasta och lösa inventarier samt arkitekturbundna objekt från 16- och 1700-talen. Samtliga inventarier mögelsanerades innan eller i samband med åtgärder. Interiören består av väggar med kalkmålningar utförda som en drapering som löper längs taklisten, läktarbarriär och ett målat brädtak ursprungligen från 1700-talet. Taket är tillstora delar utbytt under restaureringen på 1930-talet. Inventarierna består av altaruppsats och predikstol från mitten av 1600-talet samt ett flertal begravningsvapen.

Altaruppsats efter åtgärd
Altaruppsats efter åtgärd
Detalj av södervägg under rengöring. gula fläckiga partier är missfärgningar efter mögelansamlingar
Detalj av södervägg under rengöring. gula fläckiga partier är missfärgningar efter mögelansamlingar
Södervägg detalj, regöring. Bild 1 Rengöring med bentonitlera efter upptorkning. Bild 2 Efter upptorkning och lern har fallit bort.
Södervägg detalj, regöring. Bild 1 Rengöring med bentonitlera efter upptorkning. Bild 2 Efter upptorkning och lern har fallit bort.
Cronackers huvubaner. detalj. Efter fixering och rengöring.
Cronackers huvubaner. detalj. Efter fixering och rengöring.
Cronackers huvubaner. detalj. Efter reetuschering.
Cronackers huvubaner. detalj. Efter reetuschering.
Cronackers Epitafium och draperimålning på vägg, före åtgärd.
Cronackers Epitafium och draperimålning på vägg, före åtgärd.
Cronackers Epitafium och draperimålning på vägg, efter åtgärd. Lakuner på väggen retuscherade.
Cronackers Epitafium och draperimålning på vägg, efter åtgärd. Lakuner på väggen retuscherade.
Cronackers Huvudbaner, detalj. Exempel på redovisad komplettering.
Cronackers Huvudbaner, detalj. Exempel på redovisad komplettering.