Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Edåsa kyrka, medeltida kalkmålningar

Objektbeskrivning

Edåsa kyrka är en medeltidskyrka med kalkmålningar i det ursprungliga kyrkorummet från olika epoker, de tidigaste från 11-1200-talet. De har senare övermålats under 1600 och 1700-talet. Vid restaurering under 1900-talet frilades kalkmålningarna och konserverades.
Retuscheringar eller andra restaureringsåtgärder utfördes mycket sparsamt varför målningarna som återkonserverades och rengjordes är i originalutförande från olika tider.

Projektbeskrivning

2005 utfördes förundersökning av muralmålningar som inkluderade kartering av tillstånd, kulturhistoriska skikt och förändringar, vilket resulterade i ett åtgärdsprogram samma år. K-KONSERVATOR fick uppdraget att utföra arbetet genom anbudsförfrågan.
Arbetet utfördes i enlighet med åtgärdsprogram från 2005. Arbetet inbegrep rengöring, injektering av löst sittande puts och fixering av ytskikten samt rensning av färgfragment från tidigare frilagd övermålning. Senare putslagningar i fönsternischer knackades ned och putsades om med hydrauliskt kalkbruk.

Läs mer om konserveringen här (PDF)

Parti med måleri från 1600-talet, under rengöring.
Parti med måleri från 1600-talet, under rengöring.
Parti från 1200-talet under rengöring, detalj av fisktrivetra.
Parti från 1200-talet under rengöring, detalj av fisktrivetra.
Före åtgärd, parti av vägg mot söder.
Före åtgärd, parti av vägg mot söder.
Före åtgärd, parti av vägg mot söder. Karterat parti.
Före åtgärd, parti av vägg mot söder. Karterat parti.