Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Kontakt

E-post:


Telefon:

Malou Genfors

Malou Genfors
malou@k-konservator.se
+46 708-154976

David Edvardson

David Edvardson
david.edvardson@k-konservator.se
+46 706-846019