Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Konservering, restaurering & dokumentation av måleri

K-KONSERVATOR är ett företag inom kulturvårdsområdet med konserveringsateljé i Göteborg. Vi har varit verksamma sedan 1994 och arbetar främst i Västra Götalands län. Vi utför konservering, restaurering och dokumentation av måleri med tonvikt på kategorierna kyrklig interiör och inventarier, arkitekturbundet måleri i profana byggnader samt måleri på duk.

Som konservatorer arbetar vi även med:

  • skadeinventeringar
  • vård- och underhållsplaner
  • klimatmätningar
  • förundersökningar
  • åtgärdsprogram inför konserveringsarbeten.

Förgyllnings- och måleriarbeten utföres i nära samarbete med erfarna och kunniga hantverkare.

Avlösning av fernissa
Muralmålning Fisktrivetra från 1200-talet.
Rengöring av altarmålning
Detalj av övre etage före resp. efter fixering och rengöring av ytskikt
Mittscenen efter åtgärd med kompletterad pånnå i ek

Våra uppdragsgivare

Svenska kyrkan
Arkitekter - konsulter
Kommunala och privata förvaltare och bolag
Museer
Länsstyrelsen
Privatpersoner