Konservering, restaurering & dokumentation av måleri

K-KONSERVATOR är ett företag inom kulturvårdsområdet med konserveringsateljé i Göteborg. Vi har varit verksamma sedan 1994 och arbetar främst i Västra Götalands län. Vi utför konservering, restaurering och dokumentation av måleri med tonvikt på kategorierna kyrklig interiör och inventarier, arkitekturbundet måleri i profana byggnader samt måleri på duk.

Som konservatorer arbetar vi även med:
  • Skadeinventeringar
  • Vård- och underhållsplaner
  • Klimatmätningar
  • Förundersökningar
  • Åtgärdsprogram inför konserveringsarbeten

Konservering / restaurering

Alla typer av material åldras och bryts ned. Nedbrytningshastigheten beror på omgivande klimat, inneboende tekniska egenskaper, hantering, olyckor, samt om objektet är flyttbart eller arkitekturbundet.

VOU/Förundersökningar/åtgärdsprogram

Vi har mångårig erfarenhet av undersökningar och dokumentation av kulturhistoriska miljöer och föremål samt av att skriva åtgärdsprogram för tillståndsansökningar och programhandlingar för upphandling.

Klimatmätning

Klimatmätningar kan utföras för att utreda hur klimatet i en byggnad eller i ett rum varierar till exempel över ett år. Därmed kan perioder och/eller platser med för fuktigt eller för torrt klimat identifieras.

Förundersökning / byggnadsdokumentation

K-Konservator utför byggnads- / förundersökning av kulturhistoriskt intressanta byggnader framförallt med inriktning på interiör och ytskikt.

Dokumentation/Analys

I allt konserveringsarbete ingår att dokumentera varje process i arbetet.